اینجا بنیاد کتاب است.

کتابخانه ای به وسعت ایران!

چگونه؟

ما کتابهای اعضا را بین خودشان به اشتراک می گذاریم. نه کتب الکترونیکی بلکه کتابهای واقعی و کاغذی. روش کار ما نیز به این صورت است که شما با عضویت در اپلیکیشن و ثبت کتاب خود آن را به بنیاد هدیه می دهید و هر کس به آن نیاز داشت از طریق اپلیکیشن شِیربوک! آن را پیدا کرده و از شما دریافت می کند. سفر کتاب شما از اینجا آغاز می شود، سفری که تا همیشه ادامه دارد و تمام ایران را در بر می گیرد...

به عقیده ما دنیا با کتاب جای بهتری است


اپلیکیشن بنیاد به طور آزمایشی آغاز به کار کرده است.

شماره خود را ثبت کنید تا از برنامه های ما مطلع شوید.

دوست دارید سهمی در افزایش سرانه مطالعه در ایران داشته باشید؟

یک یا برای تهیه کتاب

hidden

© 1399 بنیاد کتاب